close

Du är kanske på fel internetversion av OBO-Bettermann. Du kan byta till följande landsversioner:

Hållbarhet hos OBO

Ekologisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet i tillverkningen: Återvinning i produktionen

Hos OBO slänger man inte bara iväg produktionsavfall.
OBO använder enbart högklassiga råmaterial för sin produktion. Ett av dessa är universalplasten PVC, som bland annat används vid produktion av slitskanaler.

Genom en innovativ återvinningsprocess kan materialet nu användas ännu effektivare. Stansavfallet tillförs extrusionen på nytt som så kallat regenerat. En komplex återvinningsprocess ser till att materialkvaliteten upprätthålls i de 923 ton PVC-regenerat som erhålls varje år. Samtidigt sparas mycket energi. Närmare bestämt: 415 ton olja, 314 ton gas, 111 ton kol. Det motsvarar ett minskat CO2-utsläpp på 1 108 ton.

Ekologisk hållbarhet i tillverkningen: Framtidens gröna kabelrännesystem

OBO revolutionerar den moderna kabelförläggningen - med de nya KTS Magic-produkterna.
”Går det verkligen att förnya kabelförläggningssystem?” När OBOs vidareutvecklare ställde sig den frågan för första gången trodde nästan ingen att svaret skulle bli ”Ja”. OBO visade dock att det går med den världsunika, patentskyddade tillverkningsmetoden DUO-plus. Den gör medelstora och tunga OBO-kabelföringssystem inte bara mer hållfasta och lättare att montera, utan även miljövänligare.

Även miljön drar nytta av nya DUO-Plus-tillverkningsprocessen och den helt nyutvecklade anläggningstekniken: Vid produktion av kabelhållare släpps det ut 2 600 ton CO2 mindre än vid standardproceduren. Det motsvarar 375 varv runt jorden med en normal personbil. För att kompensera för den här mängden CO2 skulle man behöva plantera 200 000 unga bokträd per år.

Ekologisk hållbarhet med nya material: växande behov av förnybara råmaterial

Numera erbjuder OBO de välkända och vanligt förekommande VBS-produkterna även i förnybara material.
Materialet för de nya GREEN-produkterna är innovativa plaster baserade på förnybara råmaterial som t.ex. cellulosa (från trä) eller bio-polyamid. Egenskaperna är oförändrade: Materialet går lika bra att bearbeta som jämförbara produkter i vanlig plast. Även livslängden är densamma.

Användandet av nya GREEN PRODUCTS utgör ett ytterligare steg som OBO tar på vägen mot ökad hållbarhet. Genom att spara på fossila resurser svarar produkterna särskilt väl mot moderna krav om ökad miljöhänsyn i byggnader.

Ekologisk hållbarhet vid energiförbrukning: beprövad tillförlitlighet finns numera även med integrerat ljus.

OBO kabelförläggningssystem ger högre effektivitet och säkerhet i parkeringshus med integrerade LED-lampor.
OBO och Hella skriver tillsammans ett nytt kapitel om belysning - med kabelförläggningssystem med integrerade universella LED-moduler. Det finns oanade fördelar vid installation och långsiktig användning. Grunden för den här nya installationstypen är ljusenheter som består av en kabelhållare, en kabelstege eller en AZ-minikanal och en LED-modul. Det integrerade systemet utmärker sig genom låg energiförbrukning, är ytterst långlivad, robust och kräver lite underhåll. Jämförelsen med tidigare ljussystem lönar sig alltid: Med 3 000 lampor och en amorteringstid på under 1,5 år går det med en livstid på 30 år att göra en besparing på 3 miljoner euro i driftskostnader och en CO2-besparing på 600 ton per år (0,57 kg/kWh).

Allt mer el från förnybara energikällor

En viktig resurs för produktionen av 30 000 OBO är energi. Bara elströmförbrukningen uppgår till 20 miljoner kilowattimmar per år på sätet i Menden. Det är självklart att detta behov för med sig ett särskilt ansvar. Därför har OBO konsekvent ställt om till 100 % förnybart genererad el.

Genom att bestämma sig för ström från förnybara källor minskar OBO CO2-utsläppen med 9 800 ton per år. Som jämförelse: lika mycket som om var och en av de 2 000 medarbetarna på OBO skulle åka 28 000 km per med sin bil. För att lagra in så mycket CO2 på biologisk väg måste t.ex 783 000 bokplantor planteras.
Ursprunget för vår gröna el kontrolleras och certifieras enligt strikta riktlinjer av TÜV Süd. Bytet utgör ett ytterligare steg som OBO tar på vägen mot ökad hållbarhet.

OBO-fabriken i Ungern satsar på en annan miljövänlig energikälla. Den nya solcellsanläggningen på 13 000 Wp utnyttjar solens kraft för att hjälpa till att driva den egna produktionsanläggningen.