close

Du är kanske på fel internetversion av OBO-Bettermann. Du kan byta till följande landsversioner:

BET-testcenter

KTS-provningar

  • Gallery

För att säkerställa kabelförläggningssystem föreskrivs och definieras villkoren för provning av säker arbetslast (SWL) i DIN EN 61537. KTS-provningsanläggningen har konstruerats av OBO Bettermann och har byggts ut allt eftersom det har uppstått nya behov och fakta.

Provningsenhet för kabelrännor

Kabelförläggningssystem monteras enligt DIN EN 61537 och en hydraulcylinder trycker med den belastning som den måste hålla för. Deformationerna som uppstår registreras av automatiska givare och dokumenteras tillsammans med den aktuella belastningen. Om kabelrännan klarar belastningen ökas belastningen med faktor 1,7 för att säkerställa att den inte kan ge efter. Deformationerna vid belastningen fortsätter att dokumenteras. Denna provning ska göras på tre provningsenheter per stödavstånd för att utesluta bristande linjäritet eller andra avvikelser.

Med KTS-provningsanläggningen kan upp till 7 t provas. Följande max. konsolavstånd är möjliga:

  • max. 7 m med tvåfältsrännor
  • max. 10 m med enfältsrännor med kragarm
  • max. 15 m med enfältsrännor utan kragarm.

Följande provningar enligt DIN EN 61537 kan genomföras på KTS-provningsanläggningen:

  • Provningar av säker arbetslast för kabelförläggningsrännor, horisontellt monterade, horisontell ledningsriktning med flera stödavstånd
  • Provningar av säker arbetslast för kabelförläggningsrännor, horisontellt monterade, horisontell ledningsriktning med ett enda stödavstånd
  • Provning av säkra arbetslaster (SWL) för konsoler
  • Provning av säkra arbetslaster (SWL) för fästen