close

Du är kanske på fel internetversion av OBO-Bettermann. Du kan byta till följande landsversioner:

Det är OBO

Partnerskap: Riktig kundnärhet innebär för oss att vi finns på plats och hjälper till när det behövs

  • Gallery

Kundnärhet och trovärdighet

Att vara vänlig, pålitlig och kompetent är vårt sätt för att kunden ska lita på oss och ingå ett långsiktigt samarbete. En grundläggande egenskap är att vårt företag konsekvent jobbar för att uppfylla kundernas önskemål och krav. En viktig del i detta är att vi betraktar våra kunder som nära samarbetspartner. Vi går nya vägar, allt för att optimera dina lösningar.

Råd och hjälp

Vi finns där när du behöver oss. Har du frågor om våra produkter? Behöver du hjälp med monteringen? Behöver du råd vid projektering av komplexa projekt? Våra medarbetare finns vid din sida i alla faser av projektet. Oavsett var du behöver hjälp. Genom att ständigt förbättra vår support i alla faser av projektet lägger vi grunden för att bli en äkta samarbetspartner åt våra kunder.

Snabbt och tillförlitligt

Optimala processer och avancerad logistik gör att OBO-produkterna är på plats i tid, över hela världen. Vid stora projekt erbjuder vi omfattande hjälp, hela vägen från projekteringen till montaget.