close

Du är kanske på fel internetversion av OBO-Bettermann. Du kan byta till följande landsversioner:

BET-testcenter

Provning av åskskyddskomponenter

Standardiserad provning av åskskyddskomponenter

  • Metalliska anslutningskomponenter som förbindningar, anslutnings- och överbryggningskomponenter, expansionsstycken och potentialutjämningsskenor i åskskyddssystem måste provas enligt EN 50164-1 "Åskskyddskomponenter – del 1: Krav på anslutningskomponenter". I provningsstandarden ovan specificeras fasta provningsanordningar. (Bild 4)
  • Åskskyddskomponenter ska klassificeras enligt sin förmåga att ta upp blixtström: Klass H för hög belastning/100 kA, 50 As, 2,5 MA²s blixtström och klass N för normal belastning/50 kA, 25 As, 0,63 MA²s blixtström
  • Före blixtströmsbelastningen måste komponenterna konditioneras/åldras genom att man behandlar dem med saltdimma och fuktig, svavelhaltig luft. I särskilda fall då komponenterna består av en kopparlegering med en kopparhalt på < 80 % krävs dessutom en behandling under ammoniakatmosfär.
  • Efter konditioneringen/åldringen görs blixtströmsprovningen med tre blixtströmsimpulser motsvarande provningsklass H med 100 kA eller N med 50 kA.
  • Efter blixtströmsprovningen får provexemplaren inte uppvisa några skador. Det elektriska övergångsmotståndet på anslutningsstället får inte överskrida ett värde på 1 mΩ och i särskilda fall med rostfritt stål gäller värdet 2,5 mΩ. Dessutom får lossningsmomentet för skruvförbanden inte underskrida det 0,25-faldiga värdet av åtdragningsmomentet eller överskrida 1,5 gånger åtdragningsmomentet.
  • När provningen är avslutad dokumenteras resultaten och sammanställs i en provningsrapport. Åskskyddskomponenten får då ett BET-provningsmärke enligt provningsklassen för standardiserad provning av åskskyddskomponenter