close

Du är kanske på fel internetversion av OBO-Bettermann. Du kan byta till följande landsversioner:

BET-testcenter

Provningar och testutrustning

 • Gallery

Följande standardiserade provningar kan genomföras:

 • Åskskyddskomponenter enligt EN 50164-1
 • Skiljegnistgap enligt EN 50164-3
 • Överspänningsskydd enligt EN 61643-11
 • Dataledningsskydd enligt EN 61643-21
 • Kabelförläggningssystem enligt EN 61537
 • Installationskanalsystem för elektriska installationer enligt EN 50085-1
 • Anslutningsdosor och höljen enligt EN 60670-1 och -22
 • Miljökontroll enligt EN ISO 9227 (neutral provning i konstant saltdimma)
 • Miljökontroll enligt EN 60068-2-52 (periodisk saltdimma)
 • Miljökontroll enligt EN ISO 6988 (SO2 korrosiva gaser)
 • IP-kapslingsklass enligt EN 60592
 • Draghållfasthet enligt EN 10002-1

Vi kan även prova efter kundens önskemål om dessa inte täcks av vanliga standarder upp till följande värden:

 • Blixtströmimpulser upp till 200 kA, 100 As och 10 MA²s
 • Stötströmsimpulser upp till 200 kA 8/20
 • Kombinerade stötar upp till 20 kV 1,2/50 och 10 kA 8/20 (Ri 2 Ω)
 • Kombinerade stötar upp till 10 kV 10/700 och 250 A 5/300 (Ri 40 Ω)
 • Kombinerade stötar upp till 1 kV 10/1000 och 90 A 10/1000 (Ri 10 Ω)
 • Följeströmsanläggning 255 V, 50 Hz, upp till 3 kA
 • Isoleringsmätning upp till 5 kV AC, 50 Hz
 • Isoleringsmätning upp till 6 kV DC
 • Mätning av ledningsförmåga upp till 63 A, 50 Hz
 • Belastningsprovning av kabelförläggningssystem upp till 10 m upp till 70 kN
 • Drag- och tryckhållfastheter upp till 100 kN