close

Du är kanske på fel internetversion av OBO-Bettermann. Du kan byta till följande landsversioner:

Hållbarhet hos OBO

Social hållbarhet

Social hållbarhet genom att främja våra medarbetare: Kom i form med OBO

För att kunna hänga med i den dagliga konkurrensen behöver vi på OBO hälsosamma och motiverade människor.
Under ledorden ”Kom i form med OBO” erbjuder vi därför alla medarbetare ett omfattande utbud för att främja hälsan. Det sträcker sig från resor för stresshantering via kostnadsfria hälsokontroller till attraktiva sport- och fritidserbjudanden. Vi vill att människor mår bra på OBO.

Möjligheter för nästa generation

”OBO Styles” är det framgångsrika utbildningsprojektet som redan vunnit ett innovationspris.
I det här ovanliga företagskonceptet utvecklar och producerar deltagarna egna produkter hos OBO. Därigenom lär de sig hur processförloppen och projektledningen går till. De får handledning och stöd av mentorer i motsvarande fackavdelning och sin utbildare.
OBO Styles gör framför allt utbildningen mer levande och närmre praktiken och gör det möjligt för lärlingarna att får inblick i de olika utbildningslinjerna. Lärlingarna får ta del av utbildningsinnehållet i ett övergripande sammanhang tillsammans med den egna affärsverksamheten. Detta koncept övertygade juryn för ”Sauerlands innovationspris” på 100 000 euro - en stor framgångsupplevelse för våra lärlingar.

Andreas Bettermann har 2011 tagit över ansvaret för Tyska yrkesmästerskapet (BLW) för unga elektriker.
För 60:e gången organiserade det tyska hantverket sina praktiska yrkesmästerskap för unga hantverkare. OBO hör sedan många år tillbaka tillsammans med några andra ägarledda tillverkarföretag till de lojala främjarna av yrkesmästerskap. De utgör en brygga mellan industriföretagen och de unga i hantverket. I och med yrkesmästerskapet finns möjligheten att lära känna personerna bakom de i yrkesvardagen använda produkterna och lösningarna i elbranschen. Därför sammankallas sedan några år industriföretag för prisutdelningen. 2011 satte Andreas Bettermann ett tydligt exempel för betydelsen av yrkesutbildning och samarbetet mellan hantverk och industri.

Social hållbarhet genom att främja barn över hela världen: En ny skola i Uganda

OBO stödjer sedan flera år tillbaka sociala och kulturella projekt i hela världen. Precis i slutet av jubileumsåret påbörjades något nytt i Afrika: I Uganda inrättades Christoph-Bettermann-skolan genom företaget försorg.
Det rör sig om en skola för funktionshindrade barn, som tidigare inte haft någon chans till utbildning. Skolan ligger i distriktet Mubende i centrala Uganda, där det bor 440 000 innevånare. Här undervisas i dagsläget 400 barn varje dag och de får utbildning i åtta år. Föräldralösa och barn som bor långt bort bor på skolans internat. Medicinstation, sjukgymnastik
och vårdinrättningar hör också till skolan. Öppnandet är planerat till april 2012.

OBOs företagschef Ulrich Bettermann möjliggör byggandet. Hans engagemang för barn med funktionshinder har en mycket personlig bakgrund. Christoph Bettermann, det yngsta av hans fyra barn, sitter i rullstol sedan barnsben efter ett anestesifel vid en ofarlig operation. Christoph lever mestadels i Ungern och har sina fasta uppgifter där på OBO-fabriken i Bugyi på Budapest med 600 medarbetare. 25-åringen är alltid munter, glad och snabbtänkt. Han och hans far är så gott som oskiljaktiga och gör allt tillsammans, som de har tid till.

Föreningen ”Kindern eine Chance”, som sedan 2008 har hjälpt framför allt föräldralösa till AIDS-sjuka, är partner i förverkligandet av ”Christoph Bettermann-skolan”. OBO har sett till att samtliga medel har använts direkt och fullständigt för det goda ändamålet. Skolans beskyddare Christoph Bettermann: ”Jag vet hur viktigt det är med hjälp. Många har redan hjälpt mig, så jag vill ge tillbaka en del till de fattigaste av de fattiga.”

Social hållbarhet genom att främja barn över hela världen: Jubileumsbidrag för Vietnam

1000 euro för varje år: Under OBOs jubileumsår 2011 spenderade företaget tillsammans med sina partners 100 000 euro på en SOS barnby i Vietnam.
Företaget hade med anledning av sin stora födelsedagsgala och öppnandet av metallkompetenscentrum vid sitt säte i Menden/Sauerland avstått från gåvor och istället bett om bidrag till skolan. Kunder och affärspartners till OBO Bettermann spenderade tillsammans 54 461,93 euro. Detta belopp rundade OBO av så att 1 000 euro gick till Vietnam för var och ett av OBOs hundra år. SOS-barnbyn Ben Tre öppnades i December 1997 och ligger mitt i huvudstaden för provinsen med samma namn. Ben Tre ligger i Mekong-flodens delta, ungefär 80 km sydväst om Ho Chi Min.

Social hållbarhet genom gemensamma förhållningsregler: Alla har ansvar.

Social hållbarhet börjar i det egna huvudet. Men vilken nytta gör det, när alla har sina egna, individuella föreställning om det och hur de vill genomdriva det? Regler och normer hör till ett fungerande socialt system. Endast på så vis är det möjligt med ett respektfullt umgänge med ansvarsfulla affärsprocesser. Tillverkare och leverantörer inom elektronikindustrin har utvecklat en världsomspännande standard för detta som OBO har anslutit sig till.

Väsentliga underlag för mottagandet av uppförandekoden för elektronikindustrin (EICC) är överenskommelsen att ett företag vid alla sina handlingar i alla avseende ska hålla sig till resp. följa de lagar, riktlinjer och regleringar som finns i landet där de verkar. Koden uppmuntrar deltagaren ett inte bara följa lagen, utan även internationellt erkända normer för att främja en social och ekologisk ansvarskänsla. OBO känner ansvar för att målet uppnås och främjar att koden erkänns även av direkta leverantörer.

Den som samarbetar med OBO utlovar säkra arbetsförhållanden i försörjningsledet samt respektfull och värdig behandling av all arbetskraft.