close

Du är kanske på fel internetversion av OBO-Bettermann. Du kan byta till följande landsversioner:

Det är OBO

Tradition och innovation

  • Gallery

    Ulrich och Andreas Bettermann

Förtroende

Kärnan i vår framgång är det ömsesidiga, förtroendebaserade och engagerade samarbetet mellan våra medarbetare, leverantörer och kunder. Vi som ägare lägger stor vikt vid att våra kunder litar på oss. Den är måttstocken för vårt agerande och är något som vi vill att personalen både ska utstråla mot andra och förvänta sig av oss.

Think connected

Den centrala nyckeln till OBO:s framgång är att vi konsekvent och permanent rättar oss efter våra kunders speciella krav. Vårt mål: Produkter och system som våra kunder gärna arbetar med och som hjälper dem att lyckas.

Vår slogan "Think connected" är en tydlig signal från oss att vi definierar förtroendet som en kärnkompetens som är fast förankrad i vårt företag. Det är vår enda möjlighet att reagera snabbt och flexibelt på nya krav och förändrade behov på marknaden.

Ulrich Bettermann med sina barn (fr. vä.) Andreas, Bianca, Christoph och Thomas