close

Du är kanske på fel internetversion av OBO-Bettermann. Du kan byta till följande landsversioner:

News
12. März 2018

SEK Åskskyddskurs 2018

Vår nya tvådagarskurs vänder sig till dig som arbetar med projektering, konstruktion och installation av åskskyddssystem.

Kursen bygger på standarden SS-EN 62305. Kursledaren går igenom Åskskyddshandboken
SEK Handbok 452 som beskriver standarden och lyfter fram praktiska exempel. Vi går också igenom Excelprogrammet som följer med handboken, där diverse parametrar fylls i för att göra riskberäkningar och fastställa behovet av åskskydd.

Kursen kommer att hållas vid 13 tillfällen på åtta platser i landet, för detaljer klicka här.