close

Du är kanske på fel internetversion av OBO-Bettermann. Du kan byta till följande landsversioner:

BET-testcenter

Elektriska provningar

Isoleringskontroll:

Överspänningsskydd provas enligt DIN EN 61643-11, elektriskt isolerade elinstallationskanalsystem provas enligt DIN EN 50085-1 och kabelförgreningsdosor enligt DIN EN 60670-1. Vid provningen testas isoleringens hållspänning enligt den högsta konstanta driftspänningen för överspänningsskydd, märkspänningen för elinstallationskanalsystemen och kabelförgreningsdosorna. Det får inte uppstå överslag under provningen av isoleringen med en provspänning enligt bild 5 på överspänningsskydd, med en provspänning på den dubbla märkspänningen + 1000 V på elinstallationskanalsystemen och en provspänning enligt bild 5 på kabelförgreningsdosorna.

Provning av ledningsförmåga:

Elektrisk ledande kabelförläggningssystem provas enligt DIN EN 61537 och elektriskt ledande elinstallationskanalsystem provas enligt DIN EN 50085. Ledningsförmågan på anslutningsställen provas med en växelström på 25 A. Längs ett kabelförläggningssystem får impedansen (uppmätt spänning/växelström) inte överskrida 5 mΩ/m.Över en förbindelse får inte impedansen överskrida 50 mΩ.

EMC-provning:


Ledningsbundna EMC-provningar med stötspänningar på 1,2/50 och 10/1000 samt stötströmmar på 8/20 och 10/1000 med hybridgenerator. Hybridgeneratorn är en automatisk provningsstation där dataskyddsledningar kan provas enligt standarden EN 61643-21. Undersökningar av kopplingsmekanismer: En stötström leds genom en påbyggd antenn,
som genererar ett störningsfält. I detta störningsfält mäts inkopplingen av störspänningarna i en kabel med hänsyn till olika typer av dragning. Kabelförläggningssystem och elinstallationskanalsystemens skärmningseffekten undersöks då.